בם ביקורת מבנים

הקדמה – זה כבר אינו האתר של חברת בם המיתולוגית

גילוי נאות: אתר זה אינו אתר המייצג את חברת בם ואינו אתר של חברת בם ביקורת מבנים.

זהו פורטל ביקורת מבנים המציג ומציע שירותי ביקורת מבנים וממליץ על חברות המתמחות בתחום זה.

חברת בם  ההייתה מהחברות הראשונות בישראל למתן ייעוץ הנדסי בישראל, ולביקורת בענף הבניה בתחום ביקורת האיכות.

הקמת ביקורת מבנים -בם  היוותה מפנה  בתולדות הבניה בארץ בכך שמילאה חלל בתחום בקרת האיכות והביאה לפיתוח תודעת רוכשי הדירות בישראל באשר לזכויותיהם ואפשרויותיהם לכפות על הקבלן מילוי התחייבויותיו החוזיות.

חברת בם  נוסדה בשנת 1975  על ידי המהנדס ראובן כץ המשמש כמנכ"ל החברה ומהנדס ראשי – במטרה להילחם בחוסר המיומנות אשר הפכה כה נפוצה בענף  הבניה ולשמש כמקור תמיכה ומידע לרוכשים דירות חדשות.

חברת בם  נוסדה מתוך רצון להיכנס לזירה בה נאבקו  רוכשי  דירות מוכרי הדירות (הקבלנים המבצעים). האפשרות של הזמנת חברה אש רבתחן את הליקויים ותעריך את איכות ביצוע הגימור בדירה, אפשר לפתור מחלוקות אשר נוצרו עקב חוסר שקיפות שהיה נפוץ לגבי בנייה לקוייה. הפשרות של הזמנת בדק בית מילא את הצורך של רוכשי הדירות ואת התסכול רב השנים שלהם עקב היעדר פיקוח על המוצר הסופי ועקב אי מימוש זכויות והבטחות.

במשך השנים גיבשה חברת בם  שיטת בדיקה סיסטמתית הנותנת תמונת מצב נאמנה של המבנה ובעיותיו, לתועלת הדייר והקבלן כאחד. ראיה ארוכת טווח של הקבלן תגרום לו בסופו של דבר לאמץ את המלצות חברת הבדיקה במועד ולא לנהל מלחמת התשה סיזיפית.

תחום הבדק בית בישראל בשנות האלפיים

כיום, כאשר חברת בם אינה קיימת עוד, התמלא התחום של הבדק בית בישראל בעשרות חברות המציעות את השירות . לכולן יש מהנדסים מיומנים במיוחד לצורך ביצוע עבודת הביקורת ואיתור המפגעים המהותיים והגורמים להם וזאת, באופן ייחודי ומבלי לעסוק בתחומים אחרים בענף הבניה ובכך, מבטיחה עצמאות וחוסר תלות ומאפשרת התמקדות בנושא, תוך  ריכוז ידע ומידע.

הזמנת ביקורת עם מבנים עם חברת בדק מקצועית

במקרים רבים, פונה הדייר לחברת ביקורת מבנים מקצועית בבקשת סיוע לאיתור ליקויים, אם בזמן קבלת דירה, או לאחר שכבר גר בה תקופת מה, אך נתקל בבעיות חמורות של סדקים, רטיבות, מערכות אינסטלציה לקויות ודולפות, פרטי נגרות רשלניים ובלתי מקצועיים  וריצוף פגום, מחורר או  שוקע.

להזמנת ביקורת מבנים מחברת הבדק המקורית ליחצו כאן

הרואים את הנולד – פונים לייעוץ בשלב בחירת הקבלן וחתימת החוזה ואישור המפרט הטכני. לאור תוצאות הבדיקה המקדמית – מחליטים באם וכיצד לפקח על הקבלן במהלך הבניה.

ביקורת מבנים

זכויות רוכש הדירה לפי חוק המכר לדירות מקבלן

רבים האנשים שרוכשים דירה אך אינם מודעים לזכויותיהם ע"פ חוקי המכר ותקנות התכנון והבניה ודרישות התקנים הישראלים וכללי הבניה. חוות דעת ביקורת מבנים -בם , הכוללת הנחיות לתיקונים ואמדן עלויות, מסייעת לכוון את הקבלן בתיקון המפגעים.

כאשר מתפתחים סכסוכים ומגיעים לבתי משפט – קבילה חוות הדעת להגשתה כעדות מומחה. במקרים רבים, מתמנים מומחי ביקורת מבנים משמשים  כבוררים בבתי משפט או מומחים מטעם בתי  המשפט להכרעה בשאלות השנויות במחלוקת וקביעתם משמשת בסיס לפסק דין.

יש החוששים בטעות כי נבצר מהם להתמודד עם הקבלנים ש"להם סוללות עורכי דין" ו"משפטים גוזלים ממון רב ונמשכים תקופה ממושכת" – המציאות ופסקי הדין  במשרדי ביקורת מבנים -בם , מוכיחים שלא כך הוא וכי ההתמדה ורוח הלחימה, משתלמים בסופו של דבר לרוכש דירה שאינו מוותר על זכויותיו – הוא בא על סיפוקו ואף זוכה להחזר הוצאות חוות הדעת והמשפט.

תוכן עניינים