גילוי נאות: אתר זה אינו אתר המייצג את חברת בם ואינו אתר של חברת בם ביקורת מבנים.

זהו פורטל ביקורת מבנים המציג ומציע שירותי ביקורת מבנים וממליץ על חברות המתמחות בתחום זה.

ביקורת מבנים -בם  הינו מהמשרדים הראשונים  לייעוץ הנדסי בישראל שהתמחה בענף הבניה בתחום ביקורת האיכות.

הקמת ביקורת מבנים -בם  היוותה מפנה  בתולדות הבניה בארץ בכך שמילאה חלל בתחום בקרת האיכות והביאה לפיתוח תודעת רוכשי הדירות בישראל באשר לזכויותיהם ואפשרויותיהם לכפות על הקבלן מילוי התחייבויותיו החוזיות.

ביקורת מבנים -בם  נוסדה ב- 1975  ע”י המהנדס ראובן כץ המשמש כמנכ”ל החברה ומהנדס ראשי – במטרה להילחם בחוסר המיומנות שפשה בענף  הבניה ולשמש כ”כתף טכנית” לרוכשי דירות.

ביקורת מבנים -בם  נוסדה כתוצאה מהצורך למלא  את החלל שבו נאבקו  רוכשי  דירות וקבלנים זה בזה בסבך הבעיות שנוצרו עקב  בניה לקויה, היעדר פיקוח מקצועי נאות ואי מימוש זכויות והבטחות.

במשך השנים גיבשה ביקורת מבנים -בם  שיטת בדיקה קשיחה וסיסטמתית הנותנת תמונת מצב נאמנה של המבנה ובעיותיו, לתועלת הדייר והקבלן כאחד. ראיה ארוכת טווח של הקבלן תגרום לו בסופו של דבר לאמץ את המלצות ביקורת מבנים -בם  במועד ולא לנהל מלחמת התשה שבסופו של דבר תחזור ותכה בו  כבומרנג.

ביקורת מבנים -בם  מעסיקה מהנדסים מומחים, מיומנים במיוחד לצורך ביצוע עבודת הביקורת ואיתור המפגעים המהותיים והגורמים להם וזאת, באופן ייחודי ומבלי לעסוק בתחומים אחרים בענף הבניה ובכך, מבטיחה עצמאות וחוסר תלות ומאפשרת התמקדות בנושא, תוך  ריכוז ידע ומידע.

ביקורת עם מבנים על חברת בדק מקצועית

במקרים רבים, פונה הדייר לחברת ביקורת מבנים מקצועית בבקשת סיוע לאיתור ליקויים, אם בזמן קבלת דירה, או לאחר שכבר גר בה תקופת מה, אך נתקל בבעיות חמורות של סדקים, רטיבות, מערכות אינסטלציה לקויות ודולפות, פרטי נגרות רשלניים ובלתי מקצועיים  וריצוף פגום, מחורר או  שוקע.

להזמנת ביקורת מבנים מחברת הבדק המקורית ליחצו כאן

הרואים את הנולד – פונים לייעוץ בשלב בחירת הקבלן וחתימת החוזה ואישור המפרט הטכני. לאור תוצאות הבדיקה המקדמית – מחליטים באם וכיצד לפקח על הקבלן במהלך הבניה.

ביקורת מבנים

רבים האנשים שאינם מודעים לזכויותיהם ע”פ חוקי המכר ותקנות התכנון והבניה ודרישות התקנים הישראלים וכללי הבניה. חוות דעת ביקורת מבנים -בם , הכוללת הנחיות לתיקונים ואמדן עלויות, מסייעת לכוון את הקבלן בתיקון המפגעים.

כאשר מתפתחים סכסוכים ומגיעים לבתי משפט – קבילה חווה”ד להגשתה כעדות מומחה. במקרים רבים, מתמנים מומחי ביקורת מבנים -בם  כבוררים או מומחים מטעם בתי  המשפט להכרעה בשאלות השנויות במחלוקת וקביעתם משמשת בסיס לפסק דין.

יש החוששים בטעות כי נבצר מהם להתמודד עם הקבלנים ש”להם סוללות עורכי דין” ו”משפטים גוזלים ממון רב ונמשכים תקופה ממושכת” – המציאות ופסקי הדין  במשרדי ביקורת מבנים -בם , מוכיחים שלא כך הוא וכי ההתמדה ורוח הלחימה, משתלמים בסופו של דבר לרוכש דירה שאינו מוותר על זכויותיו – הוא בא על סיפוקו ואף זוכה להחזר הוצאות חוות הדעת והמשפט.