בדיקת תוכנית פיתוח בסביבת מבנים

ביקורת מבנים – בדיקת תוכניות פיתוח בסביבת המבנה
מטרת השירות הינה לבצע בדיקה מקיפה של תוכניות הפיתוח האזוריות בסביבת המבנה.
בדיקות סביבתיות כגון כבישים ראשיים בסביבה, מבני ציבור, אנטנות סלולריות וקווי מתח מתוכננים, יעודי קרקעות, כגון פארקים ירוקים, או תעשייתיים, תחבורה ציבורית וכל אובייקט אשר מתוכנן באזור, דוח זה מיועד לציבור אשר רוכש נכס בשכונות מתפתחות אשר לא כל הקרקעות מנוצלות והמידע לגביהן אינו חשוף.

שירות נוסף באתר : בדק בית לבתי עסק