בדיקה לאיתור ליקויים על ידי חברת ביקורת מבנים

בדיקה לאיתור ליקויים (ביקורת מבנה) על ידי מומחי הבדק בית בישראל

בכל בנייה או שיפוץ אפשרי שיהיו טעויות, אי התאמות ומגרעות. כנסת ישראל חוקקה בשנת 1975 תקן אחיד אשר מחייב את קבלני הבניין לבנות בניינים העונים על תקני הבנייה כדי למנוע עוגמות נפש והוצאות מימוניות מופרזות. לתקן זה קראו חוק מכר הדירות ומטרתו לאפשר לקונה הדירה להצביע על הליקוים שהשאיר הקבלן ולקבל עליהם פיצוי כלשהו.  בכדי לדעת מהם הליקויים בנכס (מלבד מה שרואים בעין בליתי מקצועית) – יש להזמין בדיקה הקרוייה  בדק בית. בדיקה שכזו מבוצעת  על ידי חברה העוסקת בביקורת ליקויים במבנים. ביקורת המבנים לא רק שמוצאת את הליקויים בבנייה או את החריגות שביצע הקבלן במקרה של בניין דירות חדש,, אלא גם מציגה חוות דעת פרופסיונלית אודות מצבו של המבנה, על מחיר השכלולים ועדכונים ורעיונות על אפשרויות השכלול.

ביקורת לבית או דירה חדשים – על אודות חיוניות הבדיקה

 כאשר מבצעים בדק בית רצוי לבחון ליקויים, בעיות ותקלות בתחומים הבאים:

* מציאת ליקויי בנייה מתחומי הבטיחות – בנייה שלא לפי התקן המסוגלת להביא למצבי סיכון כמו לדוגמא מעקה שאינו תקין, סורגים נמוכים, מדרגות לא יציבות ועוד.

* פיקוח על ליקויי בניה היכולים להביא לפגיעה באיכות החיים של אלו הדרים בבניין – בעיות בסיסיות כשיבושים במערכת האינסטלציה, במערכת החימום והקירור, שיבושים ברשת החשמל, בעיות בבידוד של המבנה. ליקויים כנ”ל עלולים גם לגרום לפגיעה באיכות החיים של הדיירים ואפילו להקטין את ערכו של הנכס.

* ליקויי בנייה חיצוניים – חריצים בכתלים ובתקרת הבית, גימור לא טוב. רצפות עקומות, רטיבות ועובש בקירות הבית, נזילות בצנרת.