שנת בדק בית

שנת בדק בית מדברת על שנת המגורים הראשונה בדירה אליה נכנסו לאחר רכישת הדירה מהקבלן. קבלנים רבים מציגים את שנת בדק הבית, כתקופה שבה דיירים רשאים לבוא בדרישות לקבלן. אבל האמת היא שאחריות הקבלן אינה קשורה בזמן אלא במרכיבי הבניה. כך למשל אחריות הקבלן על הצנרת היא לתקופה של שנתיים, אחריות על קילופים בחיפויים חיצוניים מגיעה אפילו עד שבע שנים. לכל מערכת בבית תקופת אחריות משלה, שעוברת מיד ליד עם הקניה והמכירה. חוזה המכר של דירות חדשות כולל פירוט של אחריות הקבלן על המרכיבים, אבל חשוב לדעת שאם משך האחריות למרכיב מסוים קצר ממשך הזמן הקבוע בחוק- ידו של החוק על העליונה ועדיין אתם רשאים לדרוש מהקבלן את התיקון המתאים.