חקיקת חוק המכר (דירות) החיל לראשונה בישראל על מוכרים לספק לרוכשי הדירות מפרט טכני מוגדר כהלכה ואחריות ברורה לגבי הדירות אותן קיבלו.

היעדר האכיפה בארץ, איננו מצטמצם רק לתחום הקבלני, אלא גם ההנדסי והיזמי . המהנדסים, הקבלנים והיזמים נהגו לנצל את חוסר הידיעה של הקונים לגבי המחוייבות שלהם כלפיהם..

נכון להיום מולא החלל בתחום בקרת האיכות והתפתחה מודעות רוכשי הדירות בישראל באשר לזכויותיהם ואפשרויותיהם לכפות על הקבלן מילוי התחייבויותיו החוזיות , אך אליה וקוץ בה ויש לאכוף גם על ענף זה חוקי אתיקה קפדניים במיוחד. מכל מקום, עומדים היום לרשות הבונים והרוכשים על סוגיהם, משרדים רבים העוסקים בנושא ואיש איש יכול למצוא כיום משרד שיתאים לצרכיו הוא.

מן הנכון יהיה להזמין בדיקות לפחות בשלבי סיום השלד (האמור להיות מבוקר על ידי המתכנן), האיטום האינסטלציה, הטיח הריצוף והגמר.

כמובן שאלו הרואים את הנולד – פונים לייעוץ בשלב התכנון, בחירת הקבלן וחתימת החוזה ואישור המפרט הטכני ולאור תוצאות הבדיקה המקדמית – מחליטים באם וכיצד לפקח על הקבלן במהלך הבניה.

ההבדל בין תקופת הבדק לאחריות היא בכך שבתקופת הבדק, חלה האחריות על הקבלן (כלומר על המוכר). חובתו היא להוכיח כי הליקוי לא נגרם בגללו או לתקן את הפגם הנטען . ואילו בתקופת האחריות שלאחר מכן – לא יהיה הקבלן חייב בתיקון, אלא אם יוכיח הרוכש, כי לא הוא עצמו אשם בפגם הנטען.

מסתבר שעדיין, רבים האנשים שאינם מודעים לזכויותיהם ע"פ חוקי המכר ותקנות התכנון והבניה ודרישות התקנים הישראלים וכללי הבניה וחוות דעת הכוללת הנחיות לתיקונים ואמדן עלויות, מסייעת לכוון את הקבלן בתיקון המפגעים.

להזמנת חברת ביקורת מבנים מומלצת ליחצו כאן